Fordelene Med Relasjoner Turku

Han har publisert mer enn artikler i ledende europeiske og amerikanske fagtidsskrifter. Til tross for dette er internasjonalisering av tjenester viet relativt lite oppmerksomhet i litteraturen. I denne artikkelen rettes oppmerksomheten mot viktige forhold for internasjonalisering av kunnskapsintensive tjenester. Dette innlegget er ikke ment som noe definitivt svar.

I dette avsnittet trekkes kort fram noen viktige trekk ved internasjonalisering og tjenester som vil bli benyttet i den videre diskusjonen og analysen. Bedrifter er som kjent markedsavhengige. Fordelene med relasjoner turku er ikke tilfeldig. Det er uendelig mange forskjellige typer tjenester. I stedet skiller man mellom tjeneste- og produkt elementer. De fleste tjenester og produkter er kombinasjoner av de to typene elementer, tjeneste- og produktelementer.

All form for tjenesteproduksjon betinger en form for kunnskap og ferdigheter. Kravet til kundens kunnskap varierer imidlertid mye mellom tjenester. Det er dette som betegnes som prosedyrekunnskap. Som ledd i dette har store bedrifter etablert egne universiteter, og dette gjelder andre enn McDonald's. Vi fordelene med relasjoner turku i denne sammenheng skille mellom forhold knyttet til henholdsvis tilbyder- og kundemarkedssiden, og for hver av disse skille mellom mikro- og makroforhold, dvs.

I realiteten dreier det seg om kompetente kunder. Et annet moment er hvor forskjellig det nye markedet er fra hjemmemarkedet. I mange tilfeller kan ikke kunden det. Et annet moment er hvorvidt kunder har tidligere erfaringer med tilbydere. Der er ikke bare de store konsulentselskapene som McKinsey og Arthur Andersen som har lokal representasjon. En interessant observasjon er at dette tilsynelatende ikke alltid er tilfelle.

For eksempel ser vi i dag en sterk framvekst av undervisningstilbud via Internett. Et eksempel er legekonsultasjon. Om Magma Kontakt oss Annonsere Abonnere Fagdelt indeks Kronologisk arkiv. Internasjonalisering av kunnskapsintensive tjenester Forfatter: Organizational Information Requirements, Media Richness and Structural Design. Management Science, 32, 5.

Entry Mode in the Service Industries. International Marketing Review, 7, 5. Technology Transfer through International Joint Ventures: The Case of Gamma. Scandinavian Journal of Management, Service-Oriented International Marketing Strategies: Swedish School of Economics and Business Administration, Working paper no. Strategic Management Journal, 19, 4. The Internationalization of Finish Financial Service Companies.

International Business Review, 5, 2. Boston, Houghton Mifflin Company, 3rd ed. Journal of International Business Studies, 8, 1. The Case for Redefining Services. Journal of Marketing, 28, 1. Development of Services Research. The Finnish Journal of Business Economics, 3. Client-Following and Market-Seeking Strategies in the Internationalization of Service Firms. Journal of Business-to Business Marketing, 4, 3. Economics in the Cyberclassroom. Journal of Economic Perspectives, 14, 2. The Competitive Advantage of Nations.

New York, The Free Press. New York, The Free Fordelene med relasjoner turku, 4th ed. Foreign Market Entry Strategies. Breaking Free from Product Marketing. Journal of Marketing, 41, 2. The Marketing of Services: Why and How is it Different? Mastering the Dynamics of Innovation. Boston, Harvard University Press.

Aftenposten

Les pdf fra Aftenposten. Velg land Asia Europa Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irland Israel. Some Reflections on Murky Waters Side 20 Joi Bay DK: JAMK at a Glance [-]. Crime Prevention in Finland Side Jan Georg Christophersen N: Crime Prevention in Denmark Jan Andersson S: Tak for en stor indsats til alle foredragsholdere og bidragsydere.

Sitemap